2019 m. may 25 d., saturday
Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Į pradžią

NEĮgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
          prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kodas 300121001,
Švitrigailos g. 11E,
03228 Vilnius,
tel.: (8 5) 233 3320,
faks.: (8 5) 233 2469,
el. p.: info@ndnt.lt
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2011-05-01
Iš viso: 3751875
Šiandien: 4820
Dabar: 53
 
Naujienos ir įvykiai
 
2019-05-23 Pasaulinė sveikatos organizacija ir Pasaulio bankas vertina Lietuvos negalios nustatymo sistemą

„Jūsų sistema ir dabar yra pakankamai protinga ir detali“, – sakė Pasaulinės sveikatos organizacijos ekspertai, kurie kartu su Pasaulio banko ir  Europos komisijos Paramos struktūrinėms reformoms programos atstovais viešėjo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje. Kaip teigiamą požymį Lietuvos negalios nustatymo sistemoje jie įvardijo socialinio kriterijaus taikymą.

Svečių delegacija lankėsi NDNT, kad išsamiau susipažintų su mūsų šalyje taikoma negalios nustatymo sistema, kaip Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Europos komisijos Paramos struktūrinėms reformoms programa įgyvendinamo projekto “Negalios nustatymo tobulinimas” ekspertai.  Jie, išanalizavę šiuo metu taikoma sistemą, teiks rekomendacijas, kaip ją keisti ar tobulinti, kad būtų sudarytos geresnės galimybės užtikrinti neįgaliųjų teises savarankiškai gyventi ir būti įtrauktiems į bendruomenę ir darbo rinką bei plėtoti į individualius poreikius orientuotų bendruomeninių socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų sistemą.
Skaityti toliau >
2019-04-16 Vaikų negalios nustatymo tvarka nepasikeitė – pasikeitė Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas

Į NDNT kreipiasi negalią turinčių vaikų tėvai, kad nebegauna savivaldybių mokėtų tikslinių išmokų neva dėl to, kad pasikeitė neįgalumo nustatymo tvarka.

Paaiškiname, kad tikslinių kompensacijų mokėjimas pasikeitė ne todėl, kad NDNT kitaip nustato vaikų neįgalumą ir specialiuosius poreikius, o todėl, kad nuo 2019 m sausio 1 d. pasikeitė Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusiame Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme buvo nustatyta, kad tikslinės kompensacijos buvo skiriamos vaikams, kuriems buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis (netaikant reikalavimo, kad būtų nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis). Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija buvo skiriama ir mokama nustačius specialųjį nuolatinės slaugos poreikį.


Skaityti toliau >
2019-03-29 Baigėme mokymų ciklą

Nuo šių metų įsigaliojo teisės aktai, pakeitę specialiųjų poreikių nustatymo tvarką ir asmens savarankiškumo, nustatant darbingumo lygį ir specialiuosius poreikius, vertinimą. NDNT nuo sausio 1 d. priskirta ir nauja funkcija – specialiųjų poreikių lygių nustatymas (tai anksčiau darydavo savivaldybės).

Šią savaitę baigėsi minėtoms temoms skirti NDNT darbuotojų vidiniai mokymai.  Per mokymus darbuotojai gilino specialiųjų poreikių ir jų lygių ir asmens savarankiškumo vertinimo gebėjimus ir aptarė probleminius klausimus, kuriuos padiktavo trijų mėnesių darbo praktika pagal naujuosius teisės aktus.
Skaityti toliau >
2019-03-21 Kas yra rekomendacija dėl pagalbos poreikio?

NDNT nuo šių metų asmeniui nustačiusi darbingumo lygį arba specialiuosius poreikius, be kitų dokumentų išduoda ir rekomendaciją dėl pagalbos poreikio.

Joje nurodoma, ar techninės pagalbos priemonės, kito asmens pagalba, gyvenamosios aplinkos pritaikymas, kito asmens pagalba, socialinės pagalbos reabilitacijos paslaugos padidintų negalią turinčio asmens  savarankiškumą, žinių taikymo galimybes, pagerintų kasdienę veiklą ar bendravimo galimybes.

Šie dalykai išsiaiškinami individualiai, pokalbio su asmeniu metu pildant asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną. Taigi rekomendacijoje dėl pagalbos poreikio kiekvienam asmeniui individualiai nurodoma, kuri (-ios) pagalbos priemonė žmogui pagelbėtų kasdienėje veikloje ir socialiniame gyvenime. Minėtame dokumente taip pat įrašoma, kur asmeniui dėl šių pagalbos priemonių kreiptis – ar į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, ar į savivaldybę pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.


Skaityti toliau >
2019-01-23 Kad vaikams, turintiems sunkią negalią, sukakus 18 m. nekiltų problemų įgyvendinti savo teises

Kad vaikams, turintiems sunkią negalią, sukakus 18 m. nekiltų problemų įgyvendinti savo teises (pvz., gauti šalpos išmokas, paslaugas, lankytis sveikatos priežiūros įstaigose, gauti receptus vaistams ir medicininėms priemonėms ir kt.), jų tėvai (globėjai) turėtų:

iš anksto (likus šešiems mėnesiams iki sunkią negalią turinčio asmens pilnametystės) kreiptis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo pilnamečiam asmeniui;

prašyti teismo pavesti teismo ekspertizę atlikti tai ekspertų įstaigai, kurioje ši procedūra bus atlikta per trumpesnį laiką;

prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl galimybės teismo proceso metu įgyvendinti globėjo teises ir pareigas (pvz., prašyti nustatyti, kad tėvai (globėjai) iki galutinio teismo sprendimo dėl globojamo asmens neveiksnumo bus nuolatiniais jo globėjais. Taip viso teismo proceso metu bus užtikrintos prižiūrimo asmens teisės į sveikatos apsaugą, gauti išmokas ir kitas paslaugas).


Skaityti toliau >
2019-01-02 Nuo šių metų keičiasi asmenų specialiųjų poreikių nustatymo tvarka

Nuo šių metų sausio 2 d. pasikeitė specialiųjų poreikių nustatymo tvarka. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) nuo šiol nustatys:

pirmojo lygio slaugos poreikį (nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų išsivysto negalia, visiškai apribojanti jo savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 8 valandų per parą ar ilgesnės trukmės slauga),

antrojo lygio slaugos poreikį (nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, žymiai apribojanti jo savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 6–7 valandų per parą slauga),

pirmojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, iš dalies apribojanti jo savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė 4–5 valandų per parą kitų asmenų teikiama pagalba),


Skaityti toliau >
2018-12-13 Neįgaliems pensininkams – paprastesnė specialiųjų poreikių lygių nustatymo tvarka

Pensinio amžiaus asmenys, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) nustato specialiuosius poreikius (pvz., slaugos, pagalbos (priežiūros) ir kuriems reikalingos įvairios socialinės paramos priemonės, pagal šiuo metu galiojančią tvarką kreipiasi į savivaldybes, kad jiems nustatytų specialiųjų poreikių lygį. Pagal šiuos nustatytus lygius ir teikiama atitinkama socialinė parama ar lengvatos (pvz., kompensuojami vaistai, medicininė reabilitacija, transporto lengvatos, parama būstui įsigyti ar pritaikyti ir pan.).

Nuo 2019 m. sausio 1 d. specialiųjų poreikių lygių nustatymo procedūra paprastėja. Pensinio amžiaus asmenims, kuriems NDNT nustatys specialiuosius poreikius, kartu nustatys ir jų lygį, taigi papildomai dėl jų niekur kreiptis nebereikės. Nustačiusi specialiųjų poreikių lygį, NDNT išduos ir neįgaliojo pažymėjimą. 


Skaityti toliau >
2018-12-12 NAUJI IŠŠŪKIAI PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO SISTEMOJE

Lietuvoje jau daugiau kaip 12 metų veikianti profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems sistema – viena iš priemonių užtikrinti sėkmingą neįgaliųjų integraciją į visuomenę. Profesinės reabilitacijos priemonėmis siekiama atkurti neįgalaus asmens darbingumą, profesinę kompetenciją ir padėti sugrįžti į darbo rinką bei visavertį gyvenimą. Profesinė reabilitacija ypač svarbi žmonėms, kurie dėl sveikatos problemų ar socialinių veiksnių negali mokytis aukštosiose ar aukštesniosiose mokyklose, tačiau nori ne vien gauti pašalpą, bet dirbti ir užsidirbti bei jaustis reikalingais visuomenei. Šių paslaugų organizavimą, teikimą ir finansavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ir susiję poįstatyminiai aktai.


Skaityti toliau >
2018-12-04 NDNT – renginyje „Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam“

Vakar, Tarptautinę neįgaliųjų dieną, NDNT dalyvavo parodų ir kongresų centre Litexpo Techninės pagalbos neįgaliesiems centro organizuotame socialiniame šviečiamajame renginyje „Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam“. Tarnybai buvo svarbu ne tik pristatyti save kaip įstaigą, nustatančią negalią, bet ir atsakyti į ją turinčių žmonių ir jų artimųjų klausimus.


Skaityti toliau >
2018-11-30 NDNT praktika svarbi ir kolegoms latviams

NDNT direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Vytautė Polujanskienė, Sprendimų kontrolės skyriaus vedėja Rima Liubertienė ir Vilniaus III teritorinio skyriaus vedėja Valentina Vaitkienė Latvijos Valstybinės medicininės sveikatos ir darbingumo lygio ekspertizės komisijos kvietimu dalyvavo  konferencijoje „Naujų galimybių taikymas nustatant negalią vaikams“. Kolegoms pristatytas Lietuvoje taikomas vaikų neįgalumo lygio nustatymo modelis – NDNT praktika ir teisinis šios sistemos reglamentavimas  latviams įdomus, nes jie, kaip ir Lietuva, vaikų negalią vertinti pradės ne tik pagal medicininius, bet ir socialinius kriterijus.


Skaityti toliau >
2018-11-27 Gruzijoje diegiamas panašus į Lietuvoje taikomą negalios nustatymo modelis

NDNT atstovai lapkričio 19–22 d. lankėsi Tbilisyje,  Gruzijos viduje perkeltų asmenų iš okupuotų teritorijų, darbo, sveikatos ir socialinių reikalų ministerijoje, kur susitiko su šios ministerijos Socialinių klausimų ir programų, Sveikatos priežiūros departamento, Kontrolės departamento ir Darbo departamento atstovais. Vizito metu pristatėme Lietuvos ir susipažinome su šios šalies negalios nustatymo sistema. Gruzinų manymu, Lietuvoje taikomas modelis yra gerokai pažengęs į priekį – Gruzijoje negalia dar vertinama remiantis tik išimtinai medicininiais kriterijais ir yra nustatomas 69 šalies licencijuotose gydymo  įstaigose. Tačiau 2019 m. šalis pradės negalios nustatymo sistemos reformą, kaip ir Lietuvoje paremtą biopsichosocialiniu modeliu, todėl NDNT nuvežta patirtis kolegoms buvo labai svarbi.  „Parsivežėme naudingų patirčių ir mes“, – sakė NNDT direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Vytautė Polujanskienė, – „patraukli pasirodė neįgaliesiems teikiamų socialinių paslaugų paketų sistema, tai, kaip spendžiami negalią turinčių asmenų įsidarbinimo ir išlikimo darbo rinkoje klausimai“. Kadangi Gruzija pradės negalios nustatymo sistemos reformą pagal panašų modelį kaip ir Lietuvoje, greičiausiai keitimųsi patirtimi ir diskusijų šia tema bus dar ne viena.

Šiuo metu Gruzijoje negalia nustatyta 125 tūkst. asmenų, tai sudaro 3 proc. visų šalies gyventojų.
Skaityti toliau >
2018-10-23 NDNT vadybos sistema efektyvi – įvertino nepriklausomi auditoriai
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) tarptautinės įmonės DNV. GL- Business Assurance Lietuva auditoriai ir šiemet įvertino kaip efektyvią ir atitinkančią tarptautiniam standartui ISO 9001:2015.

Tokia išvada pateikta po atlikto įdiegtos kokybės vadybos sistemos periodinio audito, per kurį patikrinta ne tik kaip NDNT užtikrinamas atitikimas minėto standarto reikalavimams, bet įvertintas ir vadybos sistemos veiksmingumas užtikrinant NDNT pajėgumą pasiekti nu(si)statytus tikslus ir atitikti taikytinus teisinius, norminius ir sutartinius reikalavimus.


Skaityti toliau >
2018-10-23 Dėl techninių pagalbos priemonių poreikio

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ir NDNT atstovai buvo susitikę aptarti galimybę, kad negalios vertinimo metu NDNT, esant poreikiui,  neįgaliesiems išduotų ir rekomendacijas dėl techninių pagalbos priemonių.


Skaityti toliau >
2018-09-10 NDNT duomenų bazė pasitarnaus atliekant gyventojų surašymą

2021 m. Lietuvos statistikos departamentas atliks visuotinį gyventojų ir būstų surašymą.

Šiandien šio departamento ir NDNT atstovai tarėsi, kokie ir kaip NDNT duomenų bazėje esantys duomenys gali būti panaudoti atliekant gyventojų surašymą, kuris bus atliekamas administracinių duomenų pagrindu.


Skaityti toliau >
 
Naujienų archyvas
Spausdinti
Naujienų prenumerata


 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas
Naudojama Smartweb sistema